FACEBOOK, WHATSAPP E INSTAGRAM DOWN: EVENTO ANOMALO MAI DURATO COSÌ A LUNGO

Il commento dell’esperto di informatica Muzafer Sulejmani (con traduzione in lingua albanese)

1633584608FACEBOOK,_WHATSAPP_E_INSTAGRAM_DOWN_EVENTO_ANOMALO_MAI_DURATO_COSÌ_A_LUNGO.jpg

Muzafer Sulejmani è un professionista altamente specializzato in materia di informatica, con oltre 20 anni di esperienza nel settore della tecnologia IT. Le sue attività comprendono la consulenza al servizio delle esigenze di clienti e partner con applicazione delle ultime tendenze in ambito ICT (o IT). Muzafer gestisce progetti di enorme portata, erogando servizi in diverse parti del mondo, tra cui Brasile, Argentina, Malesia, India, Finlandia, Bulgaria, Paesi Bassi e molti paesi in Europa e Medio Oriente. È un albanese originario di Tetovo (Macedonia del Nord) e attualmente vive in Finlandia, dove lavora come senior manager e possiede un’azienda affermata nel settore informatico. Ha compiuto gli studi e si è laureato presso la School of Computer Science, in Finlandia. Così l’albanese che sognava di diventare un pilota è diventato invece un professionista IT…

Nel periodo più cruciale della pandemia ha prestato aiuto senza sosta, erogando formazione gratuita agli insegnanti albanesi in Macedonia, Kosovo, Albania e in Diaspora. Ha inoltre creato servizi come Incontriamoci con Bing (https: // incontra bing.al), piattaforma che le scuole hanno utilizzato gratuitamente per continuare a insegnare online.

cms_23399/Foto_1.jpeg

Lunedì notte (ora europea) i social media del gruppo Facebook hanno subito un’interruzione durata per diverse ore in molti paesi. "Stavolta si è verificata una situazione anomala: in passato ci sono state brevi interruzioni, ma non ricordo che i servizi fossero rimasti inaccessibili per così tanto tempo" afferma Muzafer. L’esperto sostiene che non possa essersi trattato solo di un problema con la rete di routing, bensì di un danno molto più esteso, considerato che i nomi sono scomparsi anche dai "name server" di Internet. I server dei nomi A.NS.FACEBOOK.COM (ha 14.440 domini), B.NS.FACEBOOK.COM (ha 14.440 domini), C.NS.FACEBOOK.COM (ha 14.440 domini) e D.NS.FACEBOOK.COM (ha 14.440 domini) sono rimasti inaccessibili per 7 ore. Ciò vuol dire che, quando qualcuno ha digitato ad esempio www.facebook.com, non ha trovato questi server NS.

Le app di Facebook e Instagram per lungo tempo non hanno aggiornato i nuovi contenuti, rendendo indisponibili le funzionalità base. I messaggi WhatsApp non sono stati inviati. Una catastrofe globale che, anche se solo della durata di 45 minuti, può generare problemi grandi e seri. Specifichiamo che i malfunzionamenti hanno riguardato solo Facebook e le sue applicazioni Instagram e Whatsapp: altri servizi di social media, come LinkedIn o Twitter, non hanno subito alcuna interruzione.

cms_23399/Foto_2.jpeg

Secondo Sulejmani, Facebook stesso apparentemente non sapeva come correggere il difetto; infatti, nessuna informazione circa il malfunzionamento è stata diffusa dallo staff di Zuckerberg sul web. Muzafer spiega che, pur possedendo comodamente dei servizi Cloud come quelli di cui stiamo parlando, in presenza di un’anomalia si rischia di perdere il controllo sul flusso degli eventi. "Sono sempre stato scettico sull’utilizzo del Cloud quando si tratta di servizi di vitale importanza quali il governo, gli ospedali, la polizia o i vigili del fuoco” ribadisce per l’appunto. “Non è certo così grave dover passare una notte senza Facebook, Instagram e WhatsApp. – prosegue - Tuttavia, è sintomo di un problema che ci riguarda tutti: se un’azienda ha tutti i sistemi informativi nel servizio Cloud non ha il controllo sui propri dati”. In ogni caso, Sulejmani assicura che “la sicurezza non è minacciata se gli utenti non possono accedere ai servizi: gli hacker non potranno avere accesso ai dati”. Ricorda però che “i servizi statali o nazionali dovrebbero essere preparati con maggiore attenzione, cosa che vedo mancare per esempio anche nei nostri paesi. Sarebbe in pratica come passassimo ciecamente alcuni servizi critici al Cloud”. Muzaferi è molto esperto di servizi Cloud avendo partecipato personalmente a diversi progetti. Senza questo genere di tecnologia molte aziende non potrebbero neppure esistere, soprattutto nei paesi albafonici (Albania, Kosovo, Macedonia del Nord).

cms_23399/Foto_3.jpgEksperti i ITs (TIK) Muzafer Sulejmani e konsideron rrëzimin e plotë dhe afatgjatë të Facebook dhe palformave te tij (Instagram dhe Whatsapp) si të jashtëzakonshme.

Muzafer Sulejmani, eshte profesionist / strateg shumë i organizuar rreth TIK apo IT -së, me përvojë mbi 20 vjecare në industrinë e teknologjisë IT duke u fokusuar në konsultimin e nevojave të klientëve dhe partnerëve me tendencat më të fundit të TIK-t apo IT- së. Muzaferi jo vetem që ka drejtuar projekte gigante por ai ka qene edhe arkitekt i ndertimit te shume shërbime anembanë Botës si në Brazil Argjentinë, Malajzi, Indi, Finlandë, Bullgari, Holandë e shume vende te Evropës dhe Lindjes se mesme.

Ai vjen nga Tetova dhe jeton në Finlandë ku punon si menaxher i larte ne TIK dhe po ashtu është pronar i një kompanie po ne atë fushë, që operon në një vend ku teknologjia lind.

Shkollën për shkenca kompjuterike e kreu me sukses të larte ne Finlandë dhe keshtu shqiptari që ëndërronte të behet pilot u bë profesionit i IT s

Në kohen e pandemisë ai pa pushuar ka ndihmuar duke u ofruar dhe ofron akoma FALAS trajnime për mësimdhënësit ne trojet tona dhe shërbime si TAKOHEMI ME BING https://takohemi me bing.al ku shkollat kane përdorur këtë platformë falas për të vazhduar mësimin Online.

Mediat sociale të Facebookut u ndërprenë së funksionuari të Hënën në mbrëmje me kohën e Evropës dhe ndërprerja ka zgjatur për disa orë ku Facebuku, Instagrami dhe WhatsApp vazhduan të mbesim të pa arritshme për disa shtete me ore te gjitha.

"Kjo është një situatë shumë e çuditshme sepse ndonjëherë ka pasur ndërprerje të shkurtra, por nuk mbaj mend që shërbimet kanë qenë të pa arritshme për kaq gjatë", thotë Muzafer Sulejmani.

Muzaferi thotë, së ky nuk është vetëm një problem me rrjetin “routing”, por duket diçka shumë e madhe sepse edhe emrat janë zhdukur nga internet “name servers”

- Bëhet fjalë për çështjet e drejtimit apo në Anglisht “Routing”. Sidoqoftë, është vërtet e çuditshme që emrat po ashtu janë zhdukur nga shërbimi!

Për shkak të një problemi të drejtimit “routing”, zgjidhja e emrit të internetit nuk funksionon, dhe si rezultat, askush aktualisht nuk është në gjendje të hyjë në këto shërbime.

NS apo DNS në shqip Emri server

1- kemi NS Records ku ne këtë rast Facebuku.com eshte regjistruar tek RegistrarSafe, LLC pra te dhënat NS Records janë me kete kompani, por NS servrat janë me Facebukun shih poshtë.

Keta poshtë ishin zhdukur nga interneti per 7 ore

Name Servers A.NS.FACEBOOK.COM (has 14,440 domains)

B.NS.FACEBOOK.COM (has 14,440 domains)

C.NS.FACEBOOK.COM (has 14,440 domains)

D.NS.FACEBOOK.COM (has 14,440 domains)

Kur dikush shtyp shembull www.facebook.com nuk i gjente këto NS servera

Aplikacionet e Facebook dhe Instagram aktualisht nuk po riperterijnë përmbajtje të re dhe faqet e internetit të shërbimeve nuk po funksionojnë. Në Whatsapp, mesazhet nuk kaluan. Problemi është global dhe si e kalon 45 minuta tregon, që problemi është shumë i madh dhe serioz!

Bëhet fjalë vetëm për Facebook dhe aplikacionet e tij Instagram dhe Whatsapp. Shërbimet e tjera të mediave sociale funksionojnë normalisht si psh LinkedIn apo Twitter

Sipas Sulejmanit, vetë Facebook me sa duket nuk dinte si ta rregullojë defektin. Të paktën një informacion i tillë nuk ka ardhur nga Facebooku në Twiter apo ne gazeta prestigjioze.

Sipas Muzafer Sulejmanit, shërbimet cloud janë të përshtatshme, por nëse ndodh diçka, atëherë nuk keni kontroll mbi rrjedhjën e ngjarjeve dhe keshtu "gjithmonë kamë qenë skeptik për shërbimet “Cloud” kur kemi të bëjmë me shërbime “mision critical” psh qeveri, spitale , zjarrfikës, policia".

Sipas Muzafer Sulejmanit, shërbimet cloud janë të përshtatshme, por nëse ndodh diçka, atëherë nuk keni kontroll mbi rrjedhën e ngjarjeve.

Sulejmani e sheh interesante nëse kjo mund të ketë ndodhur rastësisht ose nëse problemi i drejtimit ka ndodhur si rezultat i ndonjë veprimi të qëllimshëm.07:44

Ky është edhe një kujtim apo rast i shëndetshëm, që nëse ndodh diçka, asgjë nuk mund të bëhet.

Nuk është akoma aq fatale nëse duhet të kalosh një natë pa diçka Facebook Instagram apo Whatapp.

Por nëse një kompani i ka të gjitha sistemet e informacionit në shërbimin cloud”, ato nuk kanë kontroll mbi të dhënat e tyre, kujton Sulejmani

Të dhënat apo informacioni i përdoruesve të shërbimit nuk është në rrezik, por shpresojë, që jemi vetëdijesuar e sidomos kur bëhet fjalë për shërbimet shtetërore apo kombëtare, pra ata duhet përgatitur më shumë vëmendje sepse un shohë ,që kjo mungon në trojet tona dhe si te verbër disa shërbime kritike i kalojnë në CLOUD”

Siguria nuk kërcënohet. Nëse përdoruesit nuk mund të hyjnë në shërbimet, hakerat nuk do të arrijnë atje, thotë Sulejmani.

Nëse Facebook nuk e di ose nuk mund të tregojë se ku ishte faji, atëherë nuk kishin se si ta rregullonin në pesë minuta. Ndoshta shërbimet do të jenë funksionale në kohën evropiane deri të martën në mëngjes tha Muzaferi, dhe ashtu ndodhi.

Shërbimet “Cloud” Muzaferi i njeh shumë mirë sepse ai personalisht ka marr pjese ne disa projekte dhe tregon, se duke mos e kuptuar konceptin i këtij shërbimi shume kompani mund edhe të mos ekzistojnë e sidomos ne trojet tona kjo dhe ky koncept nuk kuptohet për fate të keq ne trevat shqiptare.

Marsela Koci

Tags:

Lascia un commentoAutorizzo il trattamento dei miei dati come indicato nell'informativa privacy.
NB: I commenti vengono approvati dalla redazione e in seguito pubblicati sul giornale, la tua email non verrà pubblicata.

International Web Post

Direttore responsabile: Attilio miani
Condirettore: Federica Marocchino
Condirettore: Antonina Giordano
Editore: Azzurro Image & Communication Srls - P.iva: 07470520722

Testata registrata presso il Tribunale di Bari al Nrº 17 del Registro della Stampa in data 30 Settembre 2013

Email: redazione@internationalwebpost.org

Collabora con noi

Scrivi alla redazione per unirti ad un team internazionale di persone dinamiche ed appassionate!

Le collaborazioni con l’International Web Post sono a titolo gratuito, salvo articoli, contributi e studi commissionati dal Direttore responsabile sulla base di apposito incarico scritto secondo modalità e termini stabiliti dallo stesso.


Seguici sui social

Newsletter

Lascia la tua email per essere sempre aggiornato sui nostri contenuti!

Iscriviti al canale Telegram